چرا بعد از اخبار یک رمان خوب معرفی نمی‌کنند

نگاه بلندمدت در مدیریت‌ فرهنگی ما کمرنگ است/ چرا بعد از اخبار یک رمان خوب معرفی نمی‌کنند سیدمهدی شجاعی گفت: شما دیده‌اید بعد از اخبار بگویند یک رمان خوب خلق شده؟ واقعاً خلق رمان را می‌توان با گل زدن مقایسه کرد. وقتی سیاست‌گذاران نگاه‌شان نسبت به کتاب و فرهنگ، نگاه فرعی است به گونه‌ای که […]

چشم باد

همیشه نقطه ‌ای هست که وقتی به آن می ‌رسیم، باید تکلیف خودمان را با برخی پرسش ‌ها روشن کنیم. پرسش ‌هایی که به نظرمان پیش ‌پا افتاده می ‌آیند و به ‌آسانی از کنارشان می ‌گذریم و هیچ‌گاه برای دقیق شدن در آن ‌ها زحمتی به خود نمی ‌دهیم. بیشتر ما مخاطبان ادبیات، گذشته […]