نویسنده مهارت حضور در نماز: کسب مهارت لازمه حضور قلب در نماز است

خبرگزاری شبستان: موفقیت در امور  معنوی همچون هر مهارتی نیازمند تمرین و استقامت است. کتاب کسب مهارت حضور تلاشی است برای گام به گام نمودن مراحل رسیدن به تمرکز در نماز تا این نعمت بزرگ خداوند  از یک تکلیف عادتی خارج شده و به حقیقتی تبدیل شود که لذت آن با هیچ لذتی در عالم طبیعت […]

گزارش اولین نشست کوتاه با داستان در سال ۹۸

شجاعی: «خبر از جانب ما و اساسا هرگز»، عنوان کتاب کمی دیرتر ۲/ بلقیس سلیمانی: یک داستان خوب، چگونه داستانی است؟ سید مهدی شجاعی در اولین نشست کوتاه با داستان در سال ۹۸ عنوان رمان کمی دیرتر ۲ را خبر از جانب ما و اساسا هرگز عنوان کرد و گفت: در شرایط فعلی ترجیح می‌دهم […]