نیستان‌نامه، شماره نخست

انتشارات کتاب نیستان، اولین شماره خبرنامه خود را برای تیرماه منتشر کرد. نیستان نامه، خبرنامه ای است مکتوب از اخبار آثار نیستان در یک ماه. گزارش ها و تحلیل ها و گفتگوهایی پیرامون آثار تازه. و کمی پشت صحنه از تولیدات و کتاب ها.

پویش محرم به روایت کتاب

انتشارات کتاب نیستان پویش «محرم به روایت کتاب» را با همکاری کتاب پلاس از ابتدای محرم تا اربعین حسینی برگزار می نماید. در این پویش مشارکت کنندگان به خواندن کتاب هایی با مضامین واقعه عاشورا ترغیب می شوند و آنها را به دیگران معرفی می کنند و یکدیگر را دعوت به نشر معارف عاشورا از […]