کلاس درس سایه روشن های زندگی

دوریس گیتس (۱۹۸۷_۱۹۰۱) نویسنده‌ی رمان درخت بید  ابی رنگ زندگی پرفراز و نشیبی داشته است. در یکی از شهر های کوچک ایالت کالیفرنیابه نام ماونت ویو(mount view) متولد می شود.پدرش پزشک و مادرش دانش اموخته ی ادبیات انگلیسی بود. در هفت سالگی به همراه خانواده به شهرکی  در حومه ی شهر سان جوزه در شمال […]