برنامه حضور نویسندگان در غرفه کتاب نیستان

کتاب نیستان برنامه دیدار مخاطبان با نویسندگان را در غرفه این انتشارات به شرح زیر تقدیم می کند:

یکشنبه. ساعت ۱۶٫ مریم راهی
دوشنبه. ساعت ۱۶:۳۰٫ ژیلا تقی زاده
دوشنبه. ساعت ۱۷:۳۰٫ محمدرضا بایرامی
سه شنبه. ساعت ۱۶٫ عبدالجبار کاکایی
چهارشنبه. ساعت ۱۵٫ ابوالفضل زرویی نصرآباد. صادق کرمیار
چهارشنبه. ساعت ۱۶٫ سیدمهدی شجاعی
پنجشنبه. ساعت ۱۶٫ سارا عرفانی
جمعه. ساعت ۱۶٫ فاطمه سلیمانی

سالن ۱ ناشران عمومی. راهرو ۴٫ غرفه ۱۸