دقیق‌تر اینکه اوضاع رقت انگیز است

سام – سیدعلی شجاعی، قائم‌مقام انتشارات نیستان در یادداشتی با اشاره به وضعیت وخیم بازار نشر از طرح‌های جدید سامانه «سام» به عنوان یک دلگرمی هدفمند و معجزه‌ای فرهنگی یاد کرده است.

اوضاع و احوال و روزگار کتاب خوب نیست! دقیق‌تر این‌که خیلی هم رقت‌برانگیز است. پیش از این‌ها می‌گفتیم محتضری و روبه مرگی و… اما حالا کار از این تعابیر تلخ گذشته و به عقیده من رسماً بر جنازه کتاب نشسته‌ایم – مخالفین این حرف را پیش از هر جدالی و گفتگویی دعوت می‌کنم برای ساعتی میز مهم مدیریت‌شان را رها کنند و در معیت‌شان سری به ظهیرالاسلام بزنیم و از ۲٫۳ برابر شدن قیمت کاغذ طی ۷ ماه گذشته بشنویم – در این تنگناهای اقتصادی و فشار روزمرگی‌ها کمتر عاقلی یافت خواهد شد که قیمت دو برابرشده‌ای برای کتاب بپردازد…
فرض کنید میان این همه سیاه‌بختی یک معجزه‌ای رخ بدهد و جایی بیاید و بی‌هیچ وابستگی و با هزار شور و شوق و تجربه و اندیشه یک جمع کاربلد، دلش برای این نابسامانی کتاب بسوزد و بخواهد که کاری بکند… نه از جنس شوک و مسکّن و شعار و… که از جنس شعور و دلگرمی.

هرکسی هم جای ما باشد دست به سینه می‌شود به احترام این ایده: هفت درصد برای نویسنده و مترجم به نشانه‌احترام توزیع‌کننده به بانیان و صاحبان اولیه حوزه ادبیات…
انصاف بدهید که هرکسی هم جای ما باشد مشعوف و مسرور خواهد شد از این حرکت… و حالا این که نیستان تخفیف‌ش را ۵ درصد به سام بیشتر کند برای همراهی در این ادب، کار خیلی بزرگی نیست…

 

 

http://www.khabaronline.ir/detail/234246/culture/saam