موضوع «ادبيات. داستان كوتاه. برگزیدگان جایزه اُ. هنری»

تماس

تماس

برندگان جایزه ا.هنری 2008. ترجمه علی فامیان

مجموعه داستان تماس مجموعه داستان برگزیدگان جایزه ادبی اُ.هنری در سال ۲۰۰۸ است که علی فامیان ترجمه آن را به عهده داشته است. این کتاب شامل ۱۴ داستان کوتاه از نویسندگان آمریکایی سرشناس و

بیشتر بخوانید »