کین سهراب، خون سیاوش

۸۱۷,۵۰۰ ریال

عاشورپور در این اثر و نمایشنامه‌های آن به سراغ بخش‌هایی داستانی از شاهنامه رفته و با خارج کردن آنها از فرم نظم و آهنگین، با دراماتیزه کردن آنها در قالب متن نمایشی سعی در بازآفرینی نوی آنها کرده است.

قطع

تعداد صفحات

نوبت چاپ

تاریخ چاپ

نویسنده