چمدان پرنده

۶۰,۰۰۰ ریال

هانس کریستین اندرسن را به حق باید خالق بسیاری از نوستالوژی‌های کودکانه چندین نسل از تمامی مردم جهان دانست؛ نویسنده‌ای که داستان‌های تلخ و شیرینش در عین جذابیت و لذت برای خوانش و دنبال کردن، همواره پیامی اخلاقی و انسانی را برای مخاطب خود به همراه داشته که بر غنای آن داستان افزوده است.

نویسنده

تاریخ چاپ

تعداد صفحات

قطع

نوبت چاپ