داریوش صادقی

نویسنده

متولد ۱۳۵۴ تهران
کارشناس زبان و ادبیات فارسی
کارشناس ارشد روان شناسی عمومی
مدیر مرکز توسعۀ ارتباطات و فن آوری پژوهش
عضو انجمن نویسندگان کودک و نوجوان
مدرس مراکز آموزش و پرورش مناطق ۱-۴-۸-۱۲ در سال های ۱۳۷۷ تا ۱۳۷۹

مدرس دارالتحفیظ قرآن کریم سالهای ۱۳۷۱ الی ۱۳۷۵

مدرس دوره های تربیت مربی کودکان و نوجوانان
مولف بیش از ۹۰ جلد کتاب، مقاله و پژوهش های علمی


Customer Support

تالیفات

۱-    مجموعه کتاب های سلام کلاس اولی ها ۲۰ جلد سال ۱۳۸۰

۲-    مجموعه کتاب های آسان بخوانیم ۴ جلد ۱۳۸۳

۳-    مجموعه کتابهای راحت بخوانیم ۱۰ جلد ۱۳۸۴

۴-    مجموعه کتابهای علوم،املا و ریاضی آسان ۸ جلد ۱۳۸۶

۵-    مجموعه سلام پیش دبستانی ها ۲۴ جلد ۱۳۸۹

۶-     مجموعه کتابهای آموزش کامل ریاضی پیش دبستانی ۱۰ جلد ۱۳۹۱

۷-    کتاب روش علمی حفظ قرآن ۱۳۸۰

۸-    کتاب آموزش روش روخوانی قرآن کریم۱۳۸۰

۹-    چاپ بیش از ۱۰ مقالۀ تخصصی در خصوص اختلالات یادگیری کودکان و…

همه ی کتاب های این نویسنده

تخفیف!

سلام کلاس اولی‌ها

املای آسان

۱۶,۰۰۰ ریال
تخفیف!

سلام کلاس اولی‌ها

علوم آسان جلد دوم

۲۳,۲۰۰ ریال
تخفیف!

سلام کلاس اولی‌ها

علوم آسان جلد اول

۲۳,۲۰۰ ریال
تخفیف!

سلام کلاس اولی‌ها

ریاضی آسان جلد پنجم

۱۶,۰۰۰ ریال
تخفیف!

سلام کلاس اولی‌ها

ریاضی آسان جلد چهارم

۱۶,۰۰۰ ریال
تخفیف!

سلام پیش دبستانی‌ها

آمادگی برای نوشتن

۳۹۲,۰۰۰ ریال
تخفیف!

سلام پیش دبستانی‌ها

مهارت نوشتن الفبای فارسی

۴۳۲,۰۰۰ ریال
تخفیف!

سلام پیش دبستانی‌ها

لوحه نویسی پیش دبستانی

۴۷۲,۰۰۰ ریال
تخفیف!

سلام پیش دبستانی‌ها

مهارت هماهنگی چشم و دست

۴۷۲,۰۰۰ ریال
تخفیف!

سلام پیش دبستانی‌ها

پرورش اعتماد به نفس و خود باوری

۲۵۶,۰۰۰ ریال
تخفیف!

سلام پیش دبستانی‌ها

مهارت تصویرسازی و نقاشی

۲۶۴,۰۰۰ ریال
تخفیف!

سلام پیش دبستانی‌ها

پرورش مهارت های دیداری فضایی

۲۷۲,۰۰۰ ریال
تخفیف!

سلام کلاس اولی‌ها

آسان بخوانیم جلد ۲

۳۵۲,۰۰۰ ریال
تخفیف!

سلام کلاس اولی‌ها

آسان بخوانیم جلد ۱

۴۷۲,۰۰۰ ریال
تخفیف!

سلام پیش دبستانی‌ها

بازی های پرورش دقت و تمرکز

۴۴۰,۰۰۰ ریال
تخفیف!

سلام پیش دبستانی‌ها

بازی های فکری و منطقی

۲۷۲,۰۰۰ ریال
تخفیف!

سلام پیش دبستانی‌ها

بازی با نشانه‌های فارسی

۳۴۴,۰۰۰ ریال
تخفیف!

سلام پیش دبستانی‌ها

امنیت در اینترنت برای کودکان

۳۶,۰۰۰ ریال
تخفیف!

سلام پیش دبستانی‌ها

آموزش کامپیوتر برای کودکان

۹۶,۰۰۰ ریال
تخفیف!

سلام پیش دبستانی‌ها

آموزش اعداد

۲۷۲,۰۰۰ ریال
تخفیف!

سلام پیش دبستانی‌ها

آموزش کلمات

۲۷۲,۰۰۰ ریال
تخفیف!

سلام پیش دبستانی‌ها

آموزش حروف الفبا ۲

۳۴۴,۰۰۰ ریال
تخفیف!

سلام پیش دبستانی‌ها

آموزش حروف الفبا ۱

۴۶۴,۰۰۰ ریال
تخفیف!

سلام پیش دبستانی‌ها

شکل‌های پایه

۲۴۰,۰۰۰ ریال
تخفیف!

سلام کلاس اولی‌ها

آسان بخوانیم جلد ۴

۴۷۲,۰۰۰ ریال
تخفیف!

سلام کلاس اولی‌ها

آسان بخوانیم جلد ۳

۴۷۲,۰۰۰ ریال
تخفیف!

سلام پیش دبستانی‌ها

احساس‌های من

۳۶۸,۰۰۰ ریال
تخفیف!

سلام پیش دبستانی‌ها

بازی های شنیداری

۲۶۴,۰۰۰ ریال
تخفیف!

سلام پیش دبستانی‌ها

بازی های دیداری

۴۴۰,۰۰۰ ریال
تخفیف!

سلام پیش دبستانی‌ها

بازی با سایه‌ها

۳۲۰,۰۰۰ ریال
تخفیف!

سلام پیش دبستانی‌ها

بازی با نقطه‌ها

۲۵۶,۰۰۰ ریال
تخفیف!

سلام پیش دبستانی‌ها

بازیهای مارپیچ

۳۷۶,۰۰۰ ریال
تخفیف!

سلام پیش دبستانی‌ها

هوش پیش دبستانی

۳۸۴,۰۰۰ ریال
تخفیف!

سلام پیش دبستانی‌ها

علوم پیش دبستانی جلد ۲

۳۶۸,۰۰۰ ریال
تخفیف!

سلام پیش دبستانی‌ها

علوم پیش دبستانی جلد ۱

۳۶۸,۰۰۰ ریال
تخفیف!

سلام پیش دبستانی‌ها

ریاضیات پیش دبستانی جلد ۵

۳۵۲,۰۰۰ ریال
تخفیف!

سلام پیش دبستانی‌ها

ریاضیات پیش دبستانی جلد ۴

۳۷۶,۰۰۰ ریال
تخفیف!

سلام پیش دبستانی‌ها

ریاضیات پیش دبستانی جلد ۳

۲۷۲,۰۰۰ ریال
تخفیف!

سلام پیش دبستانی‌ها

ریاضیات پیش دبستانی جلد ۲

۳۷۶,۰۰۰ ریال
تخفیف!

سلام پیش دبستانی‌ها

ریاضیات پیش دبستانی جلد ۱

۳۸۴,۰۰۰ ریال
تخفیف!

سلام کلاس اولی‌ها

ریاضی آسان جلد اول

۱۳,۶۰۰ ریال
تخفیف!

سلام کلاس اولی‌ها

ریاضی آسان جلد دوم

۲۳,۲۰۰ ریال
تخفیف!

سلام کلاس اولی‌ها

ریاضی آسان جلد سوم

۲۳,۲۰۰ ریال
تخفیف!

سلام کلاس اولی‌ها

آب امانت است

۱۷۶,۰۰۰ ریال
تخفیف!

سلام کلاس اولی‌ها

ترس بد است

۱۷۶,۰۰۰ ریال
تخفیف!

سلام کلاس اولی‌ها

دود سم دارد

۱۷۶,۰۰۰ ریال
تخفیف!

سلام کلاس اولی‌ها

درد درمان دارد

۱۷۶,۰۰۰ ریال
تخفیف!

سلام کلاس اولی‌ها

من دوست دارم

۱۷۶,۰۰۰ ریال
تخفیف!

سلام کلاس اولی‌ها

دزد بانک

۲۰۰,۰۰۰ ریال
تخفیف!

سلام کلاس اولی‌ها

آزادی زیباست

۱۷۶,۰۰۰ ریال
تخفیف!

سلام کلاس اولی‌ها

سرزمین ایران

۲۰۰,۰۰۰ ریال
تخفیف!

سلام کلاس اولی‌ها

سرزمین نور

۱۷۶,۰۰۰ ریال
تخفیف!

سلام کلاس اولی‌ها

این درس است یا بازی؟

۱۷۶,۰۰۰ ریال
تخفیف!

سلام کلاس اولی‌ها

خلبان کوچک

۱۸۴,۰۰۰ ریال
تخفیف!

سلام کلاس اولی‌ها

خدایا شکر

۱۷۶,۰۰۰ ریال
تخفیف!

سلام کلاس اولی‌ها

آتش نشانی

۱۷۶,۰۰۰ ریال
تخفیف!

سلام کلاس اولی‌ها

فرشته‌ای در آسمان

۱۷۶,۰۰۰ ریال
تخفیف!

سلام کلاس اولی‌ها

مثل ماه

۱۸۴,۰۰۰ ریال
تخفیف!

سلام کلاس اولی‌ها

آرزوهای بزرگ

۲۰۸,۰۰۰ ریال
تخفیف!

سلام کلاس اولی‌ها

چه کسی دم ندارد؟

۲۰۸,۰۰۰ ریال
تخفیف!

سلام کلاس اولی‌ها

خدا مهربان است

۲۰۸,۰۰۰ ریال
تخفیف!

سلام کلاس اولی‌ها

داستان‌های الفبا ۱

۲۰۸,۰۰۰ ریال
تخفیف!

سلام کلاس اولی‌ها

داستان‌های الفبا ۲

۲۰۸,۰۰۰ ریال
تخفیف!

سلام کلاس اولی‌ها

شعرهای الفبا ۱

۴۰,۰۰۰ ریال
تخفیف!

سلام کلاس اولی‌ها

شعرهای الفبا ۲

۴۴,۰۰۰ ریال
تخفیف!

سلام کلاس اولی‌ها

شعرهای الفبا ۳

۴۴,۰۰۰ ریال
تخفیف!

سلام کلاس اولی‌ها

شعرهای الفبا ۴

۴۴,۰۰۰ ریال
تخفیف!

سلام کلاس اولی‌ها

خوشبخت‌ترین کلاغ دنیا

۴۸,۰۰۰ ریال
تخفیف!

سلام کلاس اولی‌ها

دنیای قشنگ لک‌لکی

۹,۶۰۰ ریال
تخفیف!

سلام کلاس اولی‌ها

اولین تجربه جیک‌جیکی

۸۰,۰۰۰ ریال
تخفیف!

سلام کلاس اولی‌ها

شجاع‌ترین زنبورعسل

۹,۶۰۰ ریال
تخفیف!

سلام کلاس اولی‌ها

جوجه با استعداد

۵۶,۰۰۰ ریال
تخفیف!

سلام کلاس اولی‌ها

مورچه‌ای که سیر نمی شد

۶۸,۰۰۰ ریال
تخفیف!

سلام کلاس اولی‌ها

تلاش برای نجات جنگل

۹,۶۰۰ ریال
تخفیف!

سلام کلاس اولی‌ها

حلزونی که پرواز نکرد

۹,۶۰۰ ریال
تخفیف!

سلام کلاس اولی‌ها

لبخند یک مارمولک بدشانس

۹,۶۰۰ ریال
تخفیف!

سلام کلاس اولی‌ها

گربه‌ها ستاره‌ای ندارند

۹,۶۰۰ ریال