کیسه بوکس

۳۵۰,۰۰۰ ریال

در نمایشنامه «کیسه بوکس» مفهوم ذاتی موفقیت دستمایه خلق اثر قرار گرفته است. یک کاراته باز که مربی وی زمان و انرژی زیادی را برای تمرین دادن او اختصاص داده است ولی درست در بزنگاه مسابقه وی با همه امیدی که به او می رفت، تن به شکست می دهد.

قطع

تعداد صفحات

نوبت چاپ

تاریخ چاپ

نویسنده