وقتی زمین دروغ میگوید

۱۲۰,۰۰۰ ریال

برای من نوشتن ، هزار قطعه قطعه کردن جهان شناور و ادبی را می ماند. تا از منظر دراماتیک خواه نمایشنامه باشد و خواه رمان و داستان . به آن نگاه می کنم تا برای خود پرچینی شهودی بسازم که در آن آدمها طور دیگری دنیا را نگاه می کنند.

نویسنده

تاریخ چاپ

تعداد صفحات

قطع

نوبت چاپ