هواپیما کبوتر نیست

۱۴۰,۰۰۰ ریال

آموزش مهارت های زندگی یکی از دغدغه های جدید والدین و متولیان آموزش و پرورش به شمار می رود که هنوز، هیچ پاسخ یا روش مشخص و رسمی برای آن پیدا نشده است. « کتاب نیستان » با تولید مجموعه قصه های آبدار در قالب کتابهایی کوچک، ساده و جذاب کوشیده است تا پاسخی در خور و متناسب با ویژگی ها و نیازهای فرهنگی کودکان ایرانی به این موضوع مهم بدهد.

نویسنده

تاریخ چاپ

تعداد صفحات

قطع

نوبت چاپ