نویسش در نمایش

۱۶۰,۰۰۰ ریال

شش مقاله در گونه‌های نمایشنامه‌نویسی به همراه چهارده نمایشنامه جدید

نویسنده

تاریخ چاپ

تعداد صفحات

قطع

نوبت چاپ