مکث

۱,۱۲۰,۰۰۰ ریال

«مکث، درنگی در هشتاد کتاب» عنوان کتابی است تازه به قلم حسین انتظامی شامل مجموعه‌ای از متفاوت ترین یادداشت‌های وی درباره کتاب. انتظامی که نام وی در سال‌های اخیر به طور عمده به مطبوعات و اندکی نیز مدیریت سینما عجین شده است، به گفته خود در این یادداشت‌ها مدلی خاص برای نگاه مدیران فرهنگی به مقوله کتاب و کتابخوانی مطرح کرده است. او در این مدل کتاب های مختلفی را در موضوعاتی بعضا متفاوت و غیر مرتبط با تخصص کاری خود پیش روی مخاطب بازگشایی می‌کند و آنها را از منظر محتوایی و زاویه دیدی انحصاری معرفی و شاید مبالغه نباشد که بگویی حلاجی می‌کند.

قطع

تعداد صفحات

نوبت چاپ

تاریخ چاپ

نویسنده