مقامات اولیاء جلد اول

۲۹۰,۰۰۰ ریال

زیارت جامعه کبیره منظومه‌ای از والاترین معارف شیعه است کهاز سندی معتبر و خدشه‌ناپذیر برخوردار می‌باشد. این زیارت که از سوی امام هادی علیه السلام تعلیم داده شده، هم از نظر مخاطب (تمامی امامان معصوم) و هم از نظر اوصاف مخاطبان جامعیت دارد.

نویسنده

تاریخ چاپ

تعداد صفحات

نوبت چاپ