فیل هوا کردن

۱۲۰,۰۰۰ ریال

در ستایش خوشی های ساده و کوچک زندگی: کتابی که با لحن صمیمانه ی خود از زبان راوی کودک، شادی های دست یافتنی و اغلب، فراموش شده را به نمایش می گذارد و به مخاطب هفت تا ده ساله ی کمی تا قسمتی پرتوقع امروز، با زبان بی زبانی می گوید که می توان بدون سوار هواپیما شدن هم، لذت از بالا دیدن زمین را تجربه کرد. می پرسید چگونه؟ شخصیت های خلق شده توسط خانم « لیلا اسدیان » در جلد نخست مجموعه ی قصه های آبدار، راه حل ساده و خیال انگیز این مسئله ی به ظاهر پیچیده را کشف کرده اند.

نویسنده

تاریخ چاپ

تعداد صفحات

قطع

نوبت چاپ