صحنه تاریک است، نور می آید

۷۵۰,۰۰۰ ریال

مجموعه نمایشنامه‌های محمدمهدی رسولی. برای سال‌های بسیار دور. کارنامه‌ای دقیق از نوع نگاه و تغییرات فرمی و محتوایی نویسنده. و شاید همه بازیهای آقای نقاش…

نویسنده

تاریخ چاپ

تعداد صفحات

قطع

نوبت چاپ