رخصت مرشد ۷. کرمانشاه

۲۱۰,۰۰۰ ریال

رفتارهای پهلوانی موج می‌زند. بسیاری از رفتارهای اجتماعی مردمان این دیار را این روزها می‌توان برگرفته از سنت‌های پهلوانی گذشتگانشان دانست که بسیاری از آنها سینه به سینه در میان مردم منتقل شده است و امروز به دست ما رسیده است.

نویسنده

تاریخ چاپ

تعداد صفحات

قطع

نوبت چاپ