دل و دشنه

۲۴۰,۰۰۰ ریال

محمد‌رضا آریان‌فر از نویسندگانی قدیمی تئاتر و از نویسندگان مکتب اصفهان در نمایشنامه‌نویسی به شمار می‌رود. آریان‌فر که پیش از این نیز در کتاب نیستان مجموعه نمایشنامه «مکث روی ریشتر هفتم» را منتشر کرده بود، در اثر تازه خود سعی کرده تا مضمونی تازه را در دل اثر نمایشی خود به تصویر بکشد.