دختر چند فصل

۶۳۰,۰۰۰ ریال

این کتاب با سردبیری لورا فورمن مهیا شده و او در مقدمه خود بر این مجموعه عنوان داشته که داستان کوتاه و به طبع آن آثار این کتاب به مثابه یک عرصه باز پیش روی مخاطبان خود قرار گرفته است که ممکن است سبک و سیاق نوشتاری آن برای مخاطبان داستان کوتاه در اوایل قرن بیستم و در زمان زیست اُ. هنری قابل درک نباشد.

همچنین به گفته لورا فورمن این کتاب تلاشی است در راستای ستایش فرم اصیل داستان کوتاه که این جایزه در صدد حفظ و بیان اصیل آن بوده است.

قطع

تعداد صفحات

نوبت چاپ

تاریخ چاپ

نویسنده

مترجم

لیلا آقالو