تفسیر تدبر. جلد اول. سوره حمد

۷۵۰,۰۰۰ ریال

شیوه تفسیری به کار گرفته شده در این اثر به گفته مولف مبتنی بر تدبر در قرآن کریم است. حسیتی در این شیوه سعی کرده تا با بهره گیری از متن قرآن کریم به منظور کشف رهنمود برای زیست بهتر و مومنانه، مخاطب را سطر به سطر با لایه های درونی نص کتاب قرآن آشنا و آنها را با لایه هایی تازه از فرامتن آن آشنا سازد.

قطع

تعداد صفحات

نوبت چاپ

تاریخ چاپ

نویسنده