اسطوره های اسلاوهای شرقی

۲۵۰,۰۰۰ ریال

فلسفه اسطوره‌ها معنا بخشیدن به زندگی مادی است و آشکارترین نشانه‌های زندگی مادی؛ زمین، آب، درخت، باروری، رشد و برکات است. آب و درخت در همه اسطوره‌ها یادآور زندگی هستند؛ چه آنهایی که در سرزمین‌های گرم و خشک به چشم می‌خورند و چه آنهایی که در سرزمین‌های سرد.

نویسنده

تاریخ چاپ

تعداد صفحات

قطع

نوبت چاپ