سید مجتبی حسینی

نویسنده

سید مجتبی حسینی از نوجوانی دروس حوزوی را آغاز نمود و در سن سی سالگی به درجه اجتهاد رسید. هم‌زمان کارشناسی راه و ساختمان، کارشناسیارشد معماری و کارشناسیارشد فلسفه علم را نیز به پرونده علمی خود افزود. از این مهندس اسلام‌شناس تاکنون بیش از بیست تألیف در حوزه دین‌پژوهی و بیش از هزار ساعت سخنرانی منتشر شده است.


Customer Support

همه ی کتاب های این نویسنده

تخفیف!

آثار سید مجتبی حسینی

دین داری در دنیای معاصر

۳۵۲,۰۰۰ ریال
تخفیف!

آثار سید مجتبی حسینی

مقامات اولیاء جلد چهارم

۳۲۰,۰۰۰ ریال
تخفیف!

آثار سید مجتبی حسینی

مقامات اولیاء جلد سوم

۱۸۴,۰۰۰ ریال
تخفیف!

آثار سید مجتبی حسینی

پویش پیامبر

۷۶,۰۰۰ ریال
تخفیف!

آثار سید مجتبی حسینی

سلوک اجتماعی

۹۶,۰۰۰ ریال
تخفیف!

آثار سید مجتبی حسینی

سلوک فردی

۴۴,۰۰۰ ریال
تخفیف!

آثار سید مجتبی حسینی

وحی، تجربه نبوی و خاتمیت

۲۱,۶۰۰ ریال
تخفیف!

آثار سید مجتبی حسینی

موعود غدیر

۱۳۶,۰۰۰ ریال
تخفیف!
۸۰,۰۰۰ ریال
تخفیف!

آثار سید مجتبی حسینی

معراج

۴۰,۰۰۰ ریال
تخفیف!

آثار سید مجتبی حسینی

شکوفایی شخصیت و روش‌های آن

۸۰,۰۰۰ ریال
تخفیف!

آثار سید مجتبی حسینی

در ولایت مهدی (عج)

۹۶,۰۰۰ ریال
تخفیف!

آثار سید مجتبی حسینی

نگاه به زن

۱۱۲,۰۰۰ ریال
تخفیف!

آثار سید مجتبی حسینی

مرگ

۴۴,۰۰۰ ریال
تخفیف!

آثار سید مجتبی حسینی

بازگشت (نگاهی به مبحث رجعت)

۸۰,۰۰۰ ریال
تخفیف!

آثار سید مجتبی حسینی

با حسین تا مهدی (ع)

۸۰,۰۰۰ ریال
تخفیف!

آثار سید مجتبی حسینی

مقامات اولیاء جلد دوم

۲۴۰,۰۰۰ ریال
تخفیف!

آثار سید مجتبی حسینی

مقامات اولیاء جلد اول

۲۳۲,۰۰۰ ریال