سید مجتبی حسینی

نویسنده

سید مجتبی حسینی از نوجوانی دروس حوزوی را آغاز نمود و در سن سی سالگی به درجه اجتهاد رسید. هم‌زمان کارشناسی راه و ساختمان، کارشناسیارشد معماری و کارشناسیارشد فلسفه علم را نیز به پرونده علمی خود افزود. از این مهندس اسلام‌شناس تاکنون بیش از بیست تألیف در حوزه دین‌پژوهی و بیش از هزار ساعت سخنرانی منتشر شده است.


Customer Support

همه ی کتاب های این نویسنده

آثار سید مجتبی حسینی

پویش پیامبر

۹۵,۰۰۰ ریال

آثار سید مجتبی حسینی

سلوک اجتماعی

۱۲۰,۰۰۰ ریال

آثار سید مجتبی حسینی

سلوک فردی

۵۵,۰۰۰ ریال

آثار سید مجتبی حسینی

موعود غدیر

۴۲۰,۰۰۰ ریال

آثار سید مجتبی حسینی

معراج

۵۰,۰۰۰ ریال

آثار سید مجتبی حسینی

نگاه به زن

۱۴۰,۰۰۰ ریال

آثار سید مجتبی حسینی

مرگ

۵۵,۰۰۰ ریال