صادق عاشورپور

نویسنده

صادق عاشورپور، متولد ۱۳۳۲ همدان.
از شانزده سالگی پا به دنیای تئاتر گذاشت و هنوز و هنوز مینویسد.
مجموعه هفت جلدی نمایش‌های ایرانی و مجموعه چهار جلدی بازیهای محلی و بسیار نمایشنامه، کمی است از کارنامه نمایشی او.


Customer Support

همه ی کتاب های این نویسنده

ادبیات برتر. نمایشنامه

فرمان خاتون

۲۶۰,۰۰۰ 

ادبیات برتر. نمایشنامه

پنج طیاطر

۱۸۵,۰۰۰ 

ادبیات برتر. نمایشنامه

شاکی

۷۵,۰۰۰ 

ادبیات برتر. نمایشنامه

سقای دیگر

۴۵,۰۰۰ 

ادبیات برتر. نمایشنامه

کاری باید کرد

۴۰,۰۰۰