پژواک بیست هزار هرتزی صفر دسی بل

۶۴۰,۰۰۰ ریال

یکی از مهم‌ترین کارکردهای داستان‌های این مجموعه را باید خلق زاویه دیدی تازه برای پردازش سوژه‌ها و کشف و نمایش دنیاهای تازه برای روبرو کردن مخاطبان با آن دانست. از همین منظر است که انتخاب داستان‌هایی با تمی بدیع و یا روایت از زبان افراد و موجوداتی که تا پیش از آن کمتر به سراغ آنها رفته شده را می‌توان در این مجموعه ردیابی کرد.

قطع

تعداد صفحات

نوبت چاپ

تاریخ چاپ

نویسندگان

فرزانه عالی. مریم سراجیان. زهرا سادات موسوی جزی. آذر نورانی. فائزه جوان. پارمیدا محمدی. زهرا زردکوهی. ثنا گمینی. فاطمه امامی. زینب قاسمی میمند. فائزه میراسکندری. محدثه گروهی. فاطمه قزوینی.