پهلوان و فیل

۲۶۲,۵۰۰ ریال

انسان شاید نخستین درس راه و رسم کشتی گرفتن و زورآزمایی کردن را از حیوانات آموخته باشد. وقتی انسان نخستین دریافت که به کمک قدرت بدنی و زوربازوی خود می‌تواند بهتر بر حریفان و حیوانات مهاجم چیره شود بیشتر به اهمیت کشتی پی برد…

نویسنده

تاریخ چاپ

تعداد صفحات

قطع

نوبت چاپ