پسران صحرا

۲۴,۰۰۰ ریال

این روزها از تنوع فرهنگی و آشتی بین فرهنگ‌های مختلف زیاد صحبت می‌شود. چگونه آموزش می‌تواند در ایجاد احترام و تفاهم بین فرهنگ‌های مختلف نقش مهمی بازی کند؟

نویسنده

تاریخ چاپ

تعداد صفحات

قطع

نوبت چاپ