وقتی او بیاید

۲۳۰,۰۰۰ ریال

انتظار در لغت به معنای مراقبت، چشم به راه بودن و نگرانی است. الف: حالتی است که سبب ایجاد آمادگی می‌شود و ضد آن ناامیدی است. ب: به گشایش و رهایی یافتن از غم و اندوه و گرفتاری فَرَج گفته می‌شود.

نویسنده

تاریخ چاپ

تعداد صفحات

قطع

نوبت چاپ