وحی، تجربه نبوی و خاتمیت

۲۷,۰۰۰ ریال

اثر حاضر پنجمین مجلد از سلسله مباحث «پیامبر شناسی» است. مقوله بنیادین نبوت – که همانا «وحی» می‌باشد– به همراه «خاتمیت» که از اختصاصات پیامبر گرامی اسلام برشمرده می‌شود، اساسی‌ترین محورهای مورد بحث کتاب است. هم‌چنین قرآن، معجزه جاودان پیامبر خاتم، وپاره‌ای مطالب مربوط به شأن نزول آیات آن بخشی دیگر از مباحث این کتاب را تشکیل می‌دهند.

نویسنده

تاریخ چاپ

تعداد صفحات

قطع

نوبت چاپ