نون و القلم جلد سوم

۴۲۰,۰۰۰ ریال

خط، طرز نگارش یک زبان است و هر زبان دریچه ای به سوی افق ادب و معارف و علوم یک تمدن.

از این رو، حُسن و زیبایی نگارش، آراستن علم و ادب است و تسهیل فهم و درک معانی ژرف و نشانه تکامل و ظرافت آن زبان و فرهنگ .

قطع

تعداد صفحات

نوبت چاپ

تاریخ چاپ

نویسنده