می خواستم ببوسم ات باران گرفت

۱۱۲,۵۰۰ ریال

تاریخ اسلام سرشار از جلوه‌های قهرمانی و فداکاری زنانی است که در بزنگاه‌های تاریخ، نقش‌ تاریخی خود را به خوبی ایفا کرده‌اند .زنان‌ آزاده‌ای که‌ بر حسب‌ تکلیف‌ الهی خود، با حضور در نهضت‌ عاشورا نقش‌ زرین‌ فداکاری‌های‌ خود‌ را بر تارک‌‌ نهضت‌ مقدس حسینی ثبت کردند و باعث افتخار شیعه شدند. یکی از این زنان «طوعه» است که میلاد اکبرنژاد نمایشنامه «می‌خواستم ببوسم‌ات باران گرفت» را بر مبنای زندگی او تألیف کرده است.

نویسنده

تاریخ چاپ

تعداد صفحات

قطع

نوبت چاپ