مقامات اولیاء جلد چهارم

350,000 

چهارمین مجلد از مجموعه مقامات اولیاء به قلم استاد سید مجتبی حسینی که به شرح زیارت جامعه کبیره اختصاص پیدا کرده است، منتشر شد. این کتاب بازخوانی درس‌گفتارهای مولف در شرح این زیارت است.

نویسنده

تاریخ چاپ

تعداد صفحات

قطع

نوبت چاپ