مقامات اولیاء جلد چهارم

۴۰۰,۰۰۰ ریال

چهارمین مجلد از مجموعه مقامات اولیاء به قلم استاد سید مجتبی حسینی که به شرح زیارت جامعه کبیره اختصاص پیدا کرده است، منتشر شد. این کتاب بازخوانی درس‌گفتارهای مولف در شرح این زیارت است.

نویسنده

تاریخ چاپ

تعداد صفحات

قطع

نوبت چاپ