مدادرنگی

۳۳۷,۵۰۰ ریال

داستان اجتماعی و درام‌های خانوادگی زاییده شرایط زیست اجتماعی نویسندگان آنهاست. این سبک از نگارش در ادبیات ایران پس از مشروطه جایگاه قابل قبولی به دست آورد و خود را به نوعی در تحول و تولدی تازه یافت و توانست خود را در نسبت و رابطه با موضوعات اجتماعی مختلفی در داستان نویسی پیدا کند و معنی ببخشد.

نویسنده

تاریخ چاپ

تعداد صفحات

قطع

نوبت چاپ