لیلی شناسنامه نمی خواهد

۵۹۰,۰۰۰ ریال

این کتاب از چند منظر در کارنامه کاری نویسنده قابل اعتناست. نخست اینکه یادآور آثارقدیمی ادبیات معاصر ایران است که در قالب شطح نوشته و منتشر شده است. متونی شوریده و آکنده از احساسات غلیان کرده و پرخروش نویسنده‌اش که عالی‌ترین نمونه‌های آن را در برخی از آثار احمد عزیزی و سید مهدی شجاعی می‌توان سراغ گرفت. حجتی در کتاب تازه خود سعی کرده نیم‌نگاهی به این سنت نویسندگی و روایت در ادبیات معاصر ایران داشته باشد و در قالب روایی نزدیک به آن با مخاطب خود صحبت کند.

قطع

تعداد صفحات

نوبت چاپ

تاریخ چاپ

نویسنده