قصه های پنجشنبه

۶۵۰,۰۰۰ ریال

این داستان‌ها بیش از هر چیز  مخاطب خود را با ایده‌های داستانی خاص و زاویه دید بدیع برای پردازش داستانی به خود مشغول می‌کنند. آثار داستانی نویسندگان جوان این مجموعه بیش از هر چیز نمایی از دقت نظر نویسندگان جوان آن برای کشف و بیان و یا واکاوی گره‌های اجتماعی و دغدغه‌های فردی خاص نسل جوان ایران معاصر است. گره‌ها و نقاطی که نه کور که از دید عامه دور مانده و یا به هر دلیلی با دقت دیده نشده است و گاه نیز مبدل به امری روتین و عادی در زیست اجتماعی جامعه شده است

قطع

تعداد صفحات

نوبت چاپ

تاریخ چاپ

نویسنده

با آثاری از:

لیلا بابااحمدی. زهرا پارسا. مریم سادات حجازی. مریم رستمی. الهام شریفی. منیژه شعاعی. فاطمه عزیزی. فهیمه فروغی. فاطمه مرتضوی نیا. فاطمه ملایری. علی ناظم زاده