قصه نهنگ ها

۲۰۰,۰۰۰ ریال

محیط زیست در یک تعریف کلی عبارت است از مجموعه شرایط  بیرونی که در طول عمر یا زندگی یک موجود زنده، مانند انسان بر او اثر می‌گذارد. به این ترتیب نور خورشید، آب‌و‌هوا، اقلیم، گیاهان، جانوران و سایر موجودات بی‌جان وجاندار که بر روی سیاره زمین وجود دارند و با یکدیگر در ارتباط دوسویه هستند، محیط زیست انسان را تشکیل می‌دهند.

نویسنده

تاریخ چاپ

تعداد صفحات

قطع

نوبت چاپ