شکوفایی شخصیت و روش‌های آن

۱۰۰,۰۰۰ ریال

«شکوفایی شخصیت» تلاشی است کوچک در جهت کاری بزرگ: «چگونه تربیت کنیم» – و مهم‌تر از آن – چگونه تربیت شویم؟» نویسنده در مقدمه کتاب ضمن اشاره به سابقه تدریس این کتاب در مؤسسات آموزش عالی، اصول نگارش اثر را این‌چنین بیان کرده است: مطالب تلخیص و تسهیل شده است.

نویسنده

تاریخ چاپ

تعداد صفحات

قطع

نوبت چاپ