شاکی

۷۵,۰۰۰ ریال

صادق عاشورپور در عرصه هنر و ادبیات نمایشی نویسنده و محقق شناخته شده‌ای به شمار می‌رود. بخش قابل توجهی از شهرت عاشورپور در سال‌های گذشته به دلیل پژوهش‌هایی بوده که او درباره هنر نمایش ایرانی انجام داده و حاصل آن نیز در بیش از هشت جلد کتاب تاکنون منتشر شده است.

نویسنده

تاریخ چاپ

تعداد صفحات

قطع

نوبت چاپ