زمین سرماخورده

۴۵,۰۰۰ ریال

تبدیل کردن امر حفاظت از محیط زیست به یک باور ذهنی و عادت تنها راهی است که در نهایت به حفظ محیط زیست می‌انجامد. بهترین زمان برای ایجاد چنین باوری نیز از دوران کودکی است.کودکان ما آلودگی هوا را می‌شناسند، می‌دانند زباله چیست و از بازیافت مواد آگاهی دارند آن‌ها متوجه خطرات ناشی از تغییر آب و هوا هستند. همه این‌ها یعنی صدمه به محیط زیست. این‌که ما چگونه رفتار کنیم و به کودکمان این رفتارها را بیاموزیم نکته اصلی علاقه در حفظ محیط زیست است.

نویسنده

تاریخ چاپ

تعداد صفحات

قطع

نوبت چاپ

ناموجود