ریحانه

۲۶۰,۰۰۰ ریال

نمایشنامه‌نویسی بدون درج موقعیت صحنه و یا مکان و زمان رخداد داستان، با وجود اینکه در قاموس نگارش این دست از متون، امری به ظاهر تازه و نوپدید به شمار می‌آید، اما تجربه‌ای است سراسر توأم با اندیشه و فکر که از سوی نویسندگان رفته رفته مورد توجه قرار گرفته است.

نویسنده

تاریخ چاپ

تعداد صفحات

قطع

نوبت چاپ