روزهای آخر

150,000 

بخش مهمی از ادبیات مکتوب ایران در سال‌های دهه هفتاد و هشتاد را یادداشت‌ها، روزنوشت‌ها و خاطراتی تشکیل می‌دهد که بازماندگان از مهمترین حادثه ایران در نیم قرن گذشته، یعنی جنگ تحمیلی از این رویداد به ثبت رسانده‌اند. آنها از زاویه نگاه خود برای ثبت در تاریخ و حافظه جمعی نسلی که پس از آنها در این سرزمین رویش پیدا کرد و رابطه‌ای با آن نبرد و مردانش پیدا نکرد.

نویسنده

تاریخ چاپ

تعداد صفحات

قطع

نوبت چاپ