دعوت در آلاسکا، دیدار در مشهد

۱۴۰,۰۰۰ ریال

نمایشنامه‌نویسی با وجود تمامی فراز و فرودهایی که در ادبیات ایران طی سال‌های اخیر داشته است، یکی از مهم‌ترین شیوه‌های روایی برای بازتاب بخشی از اندیشه حاکم بر جریان فکری جامعه ایرانی بوده است.

نویسنده

تاریخ چاپ

تعداد صفحات

قطع

نوبت چاپ