درخت در خودش راه می رود

۱۵,۰۰۰ ریال

این کتاب مجموعه نثرهای کوتاه و قطعات ادبی است، به قلم قربان ولیئی که با زبانی ساده، مفاهیم معرفتی و هستی شناختی را با مخاطب در میان می‌گذارد. این قطعات ریشه در متون اسلامی و روایات و احادیث دارد و با ساخت و پرداختی ادبی درآمیخته تا بهتر بتواند در مخاطب تاثیر کند.

نویسنده

تاریخ چاپ

تعداد صفحات

قطع

نوبت چاپ