خانه های مالیگا

۶۹۰,۰۰۰ ریال

داستان های این مجموعه به تاسی از جمله مشهور اُهنری که بر این باور بود هر انسانی برای خود داستانی دارد که قابل روایت کردن است، روایت های عامیانه، مردمی و در عین حال جذاب و خواندنی است. داستان هایی شکل گرفته در بطن مردمان عادی جامعه و روای بخشی از دردها و زخم ها و آرزوهای برجای مانده بر پوست و گوشت و خون آنها. از داستانهایی درباره آرزوهای رنگین پوستان تا روایتی داستانی از خانه سالمندان در هند. از گزارشی درباره یک داد و ستد رقت انگیز برای تداوم بقا تا روایتی تاریخی از آتش سوزی در آسایشگاه سالمندان در ایرلند.

قطع

تعداد صفحات

نوبت چاپ

تاریخ چاپ

نویسنده

مترجم

علی فامیان