جاده ای از ابر

۴۰,۰۰۰ ریال

زبان شعر از قدیم الایام از اثرگذارترین ابزارهای انتفال مفاهیم و مضامین به دیگران بوده و در جهان پر از تغییر و تحول امروزی نیز این جایگاه را برای خود حفظ کرده است. شعر زبان بیان مفاهیم پنهان است که با درک از سوی مخاطب، اثر آن بر رفتار فرد مشخص می‌شود.

نویسنده

تاریخ چاپ

تعداد صفحات

قطع

نوبت چاپ