تاج دوستی

۱۹۰,۰۰۰ ریال

کودکان قصه و خیالپردازی را دوست دارند و پیچیده ترین مفاهیم را در این قالب زیبا، به سادگی درک می کنند. مجموعه ی «اندیشه های خوشمزه » با تکیه بر همین ویژگی، پا به دنیای زیبا و پر از احساس بچه ها می گذارد و آنها را برای تلاش درجهت ساختن جهانی آرمانی، راهنمایی می کند. در آرمانشهر « اندیشه های خوشمزه »، عشق، انسانیت و مهربانی بر هر چیزی ارجحیت دارد و دوستی ارزشمندترین کیمیاست؛ گوهرهایی نایاب دردنیای امروز.

نویسنده

تاریخ چاپ

تعداد صفحات

قطع

نوبت چاپ