تئاتر مدرن در نظریه و عمل

۵۲۰,۰۰۰ ریال

تئاتر مدرن در نظریه و عمل، نگاهی است علمی و تحلیلی به مکتب‌های نمایش قرن بیستم. رئالیسم، ناتورالیسم، سمبولیسم، ناتورالیسم، ابزورد، اکسپرسیونیسم و تئاتر اپیک مکاتبی است که در این کتاب به بررسی تئوریهایش میپردازد و با اجراهای هر مکتب و عکس‌ها، عملیاتی و اجرای آنها را مورد مداقه قرار میدهد.

نویسنده

تاریخ چاپ

تعداد صفحات

قطع

نوبت چاپ