بخوانیم و بدانیم۲. من این غذا را دوست ندارم!

۴۵,۰۰۰ ریال

مجموعه بخوانیم و بدانیم که تاکنون پنج جلد از آن منتشر شده، با هدف آموزش مهارت های زندگی به دانش آموزان سال های اول دوران ابتدایی تالیف شده است.

نویسنده

تاریخ چاپ

تعداد صفحات

قطع

نوبت چاپ