ایوب خان

۴۵۰,۰۰۰ ریال

دژاکام در میان نویسندگان و کارگردانان عرصه هنرهای نمایشی همواره به عنوان یک نویسنده و فعال معترض به ساختارهای اجتماعی و فرهنگی جامعه شناخته می شود. زبانی برنده و گاه تلخ دارد و صراحت بیانش در نوشتن متن را با موضوع دیگری تاخت نمی زند.

او در این کتاب تجربه فرمی و بیانی ویژه ای را برگزیده که رصد و بیان یک موضوع از زاویه دیدهای مختلف و متفاوت است.

قطع

تعداد صفحات

نوبت چاپ

تاریخ چاپ

نویسنده